نقد بی غش صدرالدين الهی

ISBN:

Published: 1392


Description

نقد بی غش  by  صدرالدين الهی

نقد بی غش by صدرالدين الهی
1392 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | | ISBN: | 4.52 Mb

كتاب «نقد بيغش» شامل گفتگوهای پرویز ناتلخانلری با صدرالدین الهی است كه در فاصله حدود يك سال؛ از اواخر زمستان تا اوایل بهار و در خانه مسکونی خانلری انجام شده و سپس از مرداد در مجله «سپید و سیاه» منتشر شدهاند.در اين كتاب ديدگاه خانلري نسبت به اشخاصMoreكتاب «نقد بي‌غش» شامل گفتگوهای پرویز ناتل‌خانلری با صدرالدین الهی است كه در فاصله حدود يك سال؛ از اواخر زمستان ۴۴ تا اوایل بهار ۴۶ و در خانه مسکونی خانلری انجام شده و سپس از ۱۳ مرداد ۴۶ در مجله «سپید و سیاه» منتشر شده‌اند.در اين كتاب ديدگاه خانلري نسبت به اشخاص تاثيرگذار در حوزه ادبيات مانند صادق هدایت، بزرگ علوی، ملک الشعرای بهار، نیمایوشیج و صادق چوبک بيان مي‌شو.Enter the sum

Related Archive Books

  1. 27.02.2012Beweis Des Prophetentums
  2. 13.11.2013Le Maître


Related Books


Comments

Comments for "نقد بی غش":


josefintatiana.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us